Σεμινάριο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Φ.Π.Α. ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ

τ. τμηματάρχης στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 και ώρες 17.00-22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
200

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Οικονομολόγους, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Φοροτεχνικούς, Λογιστές και στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση σε θέματα Φ.Π.Α. και ειδικότερα σχετικά με τις τεχνικές επιχειρήσεις.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Έννοια τεχνικών έργων
 • Αναλήψεις αναθέσεις τεχνικών έργων εσωτερικού /εξωτερικού
 • Υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. των εργολάβων και εργοληπτών
 • ννοια τεχνικού έργου, εργολάβου και εργολήπτη, κοινοπραξίας τεχνικού έργου
 • Ανάληψη δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων εσωτερικού και εξωτερικού και συναφείς υποχρεώσεις
 • Προϋποθέσεις εξόφλησης πιστοποιουμένων λογαριασμών δημοσίων έργων
 • Αγορά υλικών και επενδυτικών αγαθών στο εσωτερικό, αγορά υλικών από κράτη μέλη και Τρίτες χώρες ( ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και εισαγωγές)
 • Δικαίωμα έκπτωσης, επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης
 • Διακανονισμός Φ.Π.Α. παγίων. Διακανονισμός παγίων στην περίπτωση της πώλησης και μίσθωσης ακινήτων με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back)
 • Τόπος φορολογίας υπηρεσιών επί τεχνικών έργων εσωτερικού και εξωτερικού από ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις
 • Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.
 • Επιστροφή Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε σε άλλα κράτη μέλη
 • Συμπλήρωση δηλώσεων Φ.Π.Α. (περιοδικών δηλώσεων και της εκκαθαριστικής
 • Λοιπά γενικά θέματα Φ.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr