Σεμινάριο

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Διεθνές Marketing & Εξαγωγές

Εισηγητής/Εισηγητές:

*

Εισηγητής με μεγάλη εξειδίκευση στο αντικείμενο και με μεγάλη εκαιδευτική εμπειρία

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 28-30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 και ώρες 16.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
300

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 12 ωρών και διεξάγεται 2 ημέρες την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 κι ώρες 16:00-22:00 και την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρες 16:00-22:00.

Σε ποιούς απευθύνεται:

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

 Σε επιχειρήσεις:

 • εισαγωγικές,
 • εξαγωγικές,
 • μεταποιητικές,
 • μεταφορικές
 • διαχειριστές αποθηκών
 • εταιρείες logistics

Σε στελέχη τμημάτων όπως:

 • εξαγωγών & εισαγωγών
 • αποθήκης
 • λογιστιρίου
 • προμηθειων
 • οικονομικούς διευθυντές

Σκοπός σεμιναρίου:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων αναφορικά με τις ισχύουσες τελωνειακές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σύμφωνα με την κοινοτική και τελωνειακή νομοθεσία.

Θέματα σεμιναρίου:

Ο Νέος Ενωσιακός Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας  

 •  Έναρξη εφαρμογής
 •  Σημαντικές αλλαγές

Ηλεκτρονικές τελωνειακές διαδικασίες στην εισαγωγή και στην εξαγωγή

 • Ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης

Απλουστευμένες διαδικασίες στην εισαγωγή και την εξαγωγή

 • τελωνισμός στις εγκαταστάσεις
 • απλουστευμένη διασάφηση στο τελωνείο

Τελωνειακά καθεστώτα

 • Καθεστώτα μεταποίησης
 • Ενεργητική τελειοποίηση
 • Παθητική τελειοποίηση
 • Καθεστώτα αποθήκευσης
 • Τελωνειακή αποταμίευση
 • Αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης
 • Φορολογική αποθήκη
 •  Διαμετακόμιση
 • Ελεύθερη Ζώνη

Άλλες τελωνειακές διαδικασίες

 • Καταγωγή εμπορευμάτων (EUR 1, EUR-MED, FORM A)

Ηλεκτρονικές πληρωμές των τελωνειακών οφειλών

 • Διαδικασία και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής πληρωμής

Διακίνηση των εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - τελωνειακές και φορολογικές διαδικασίες και υποχρεώσεις.

 • Συναλλαγές με τα ειδικά φορολογικά εδάφη
 • Απόδειξη του Κοινοτικού Χαρακτήρα των εμπορευμάτων - Έντυπα T2L, T2LF κ.λ.

Ενδοκοινοτικές και Διεθνείς τριγωνικές συναλλαγές  - Παραδείγματα

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr