Σεμινάριο

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ''TEAM BUILDING''

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

BA, MA, DipBA, MBA,  Ειδικός Σύμβουλος Εκπαίδευσης

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 13-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 και ώρες 17.00-22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη επιχειρήσεων των οποίων οι ρόλοι και οι υπευθυνότητες εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή ή καθοδήγηση συναδέλφων τους για την υλοποίηση ενός έργου ή την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η κατανόηση του βασικού πλαισίου λειτουργίας, συμμετοχής και καθοδήγησης μιας ομάδας εργασίας και η ανάπτυξη των αντίστοιχων προσωπικών ικανοτήτων.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Σύγχρονες οργανωτικές μορφές επιχειρήσεων – η ανάγκη δημιουργίας ομάδων εργασίας
 • Το σχέδιο της επικοινωνίας των επιδιωκόμενων στόχων
 • Η διαδικασία καθορισμού των κινήτρων και η «Δήλωση Δέσμευσης»
 • Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας μιας ομάδας εργασίας
 • Αναγνώριση σταδίων ανάπτυξης μιας ομάδας εργασίας
 • Στάδιο μορφοποίησης (forming)
 • Στάδιο αναταραχής (storming)
 • Στάδιο σταθεροποίησης (norming)
 • Στάδιο απόδοσης (performing)
 • Αναγνώριζοντας την κατάλληλη διοικητικη΄προσέγγιση σε όλα τα στάδια ανάπτυξης μιας ομάδας εργασίας
 • Διοίκηση (management)
 • «Προπόνηση» (coaching)
 • Υποστήριξη (support)
 • Ανάθεση (delegation)
 • Διαχείριση των συναισθημάτων (ego and emotions) και τακτικές θετικής επιρροής (positive influence)
 • Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων εντός και εκτός των ομάδων εργασίας
 • 6 group exercises – διαδικασίες αναπληροφόρησης

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr