Σεμινάριο

ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2 ΜΑΙΟΥ 2017 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Γραφεία της Ναυτεμπορικής στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (οδός Ι. Δραγούμη 8 & Τσιμισκή, 3ος όροφος)

Κόστος
Συμμετοχής
150

Τιμή Γνωριμίας: 120.00€ (έκπτωση 20%)

Σε ποιούς απευθύνεται:

Απευθύνεται σε οικονομικούς διευθυντές, προϊσταμένους Λογιστηρίων, Λογιστές και κάθε ενδιαφερόμενο με τα συγκεκριμένα θέματα.

Σκοπός σεμιναρίου:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει το σημερινό τοπίο ελέγχων στις περιουσίες των Ελλήνων στο εξωτερικό.

Θέματα σεμιναρίου:

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στα θέματα ελέγχου και αξιοποίησης των λιστών που αναφέρονται σε Έλληνες φορολογικούς κατοίκους.
Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:


1. Στις λίστες που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας όπως λίστα των ακινήτων του Λονδίνου, Λίστα Μπόργιανς, Λίστα Λανγκάρντ κλπ.

2. Στις 54 χώρες που ήδη έχουν παράξει πληροφορίες στην πλατφόρμα MCAA σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα των Ελλήνων (τόκοι, υπεραξίες, μεταβιβάσεις τίτλων κλπ.)

3. Στις 46 χώρες που προστέθηκαν στην πλατφόρμα για τα εισοδήματα του έτους 2017 των Ελλήνων φορολογούμενων.

4. Στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο που έρχεται. Τύπος, περιεχόμενο.

5. Στην εξελικτική πορεία της κοινοτικής οδηγίας 2011/16/ΕΕ περί αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών.

6. Στους ελέγχους των εμβασμάτων προς το εξωτερικό καθώς και των κινήσεων των τραπεζικών λογ/σμων από το έτος 2002 και μετά.

7. Στην πλατφόρμα CRS περί τραπεζικών κινήσεων.

8. Στην δυνατότητα οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης σύμφωνα με τον Νόμο 4446/2016 (άρθρα 57-61) με παραδείγματα και εφαρμογές (ΠΟΛ 1009/2017, 1006/2017)

9. Στα θέματα παραγράφων των αξιώσεων του Δημοσίου υπό την στενή και ευρεία έννοια σύμφωνα με την ΠΟΛ 1154/2016.

10. Σε όλες τις συνέπειες με παραδείγματα και εφαρμογές όταν διαπιστώνονται αδήλωτα εισοδήματα ή αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr