Σεμινάριο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

επιχειρηματικός σύμβουλος, οικονομικός διευθυντής επιχειρήσεων, εισηγητής οικονομικών σεμιναρίων, ειδικός οργάνωσης επιχειρήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
220

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Λογιστές - Κοστολόγους, Υπεύθυνους Αποθήκης, Υπεύθυνους Παραγωγής, Υπεύθυνους Διακίνησης, Υπεύθυνους Κοστολόγησης, Στελέχη & Οικονομικούς Διευθυντές/Συμβούλους επιχειρήσεων, Διευθυντές παραγωγής, Προϊσταμένους Λογιστηρίου, Logistics, Στελέχη Πωλήσεων που ασχολούνται με την κοστολόγηση για λήψη αποφάσεων και τιμολογιακή πολιτική.

Σκοπός σεμιναρίου:

 • Να ενημερώσει για την κοστολογική δομή και να περιγράψει τις διαδικασίες κοστολόγησης στην επιχείρηση.
 • Να αναλύσει βασικά ζητήματα κοστολόγησης, να περιγράψει την τεχνική της και να αναλύσει το Κόστος ως βασικό παράγοντα στον προσδιορισμό των κερδών της επιχείρησης.
 • Να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες ΣΤΗN ΠΡΑΞΗ με πρακτικά παραδείγματα κοστολόγησης (case studies) στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων


 

Θέματα σεμιναρίου:

1. Περί Βιομηχανικής Κοστολόγησης

 • Λειτουργική διάρθρωση της επιχείρησης
 • Κέντρα κόστους
 • Κατηγορίες κόστους

Πραγματικό κόστος

Πρότυπο κόστος (Standart Cost)

Άμεσο & Έμμεσο κόστος

Σταθερό & Μεταβλητό κόστος

Πλήρες & Ολικό κόστος

 • Νεκρό Σημείο & προσδιορισμός του
 • Συστήματα κοστολόγησης
 • Κοστολόγηση ανά προϊόν – ανά φάση παραγωγής – ανά γραμμή παραγωγής
 • Αποτίμηση Μενόντων

2. Επιμέρους Πολιτικές

 • Πολιτικές Αποθεμάτων Προϊόντων και Α Υλών : Κόστη μενόντων α υλών και προϊόντων. Μέσος χρόνος αποθήκευσης, απόθεμα ασφαλείας, βέλτιστο επίπεδο αποθεμάτων. Πώς επηρεάζει την πορεία της επιχείρησης η ακολουθούμενη πολιτική αποθεμάτων ;
 • Τιμολογιακές πολιτικές και κόστος παραγωγής : Τι πρέπει να προσέχουμε ;  Περιθώρια Μικτού Κέρδους : Margin και Markup. Πώς διαμορφώνουν ή επηρεάζουν την  τιμολογιακή πολιτική.
 • Ανανέωση ή / και προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού. Υπό ποιες προϋποθέσεις και κριτήρια ;
 • Πολιτικές Ρευστότητας: Τι πρέπει να παρακολουθούμε και να προσέχουμε κάθε μέρα
 • Στρατηγικές των επιχειρήσεων: Πώς διαμορφώνουμε Πολιτικές Κόστους με βάση την Εμπορική και Οικονομική πολιτική

3. Ανάλυση και Ερμηνεία Οικονομικών & Κοστολογικών Στοιχείων

 • Συσχέτιση και αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των επιμέρους κοστολογικών στοιχείων και των λοιπών οικονομικών μεγεθών μίας βιομηχανικής επιχείρησης. Πως και πότε επηρεάζεται το κεφάλαιο κίνησης
 • Έννοια και χρησιμότητα  των εμπορικών και οικονομικών δεικτών (κόστους παραγωγής, κόστους πωληθέντων, μικτών κερδών)
 • Πώς επηρεάζεται οικονομικά μία επιχείρηση από αποφάσεις σε θέματα παραγωγής
   

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr