Σεμινάριο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ

Οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία όπου έλαβε το πτυχίο MSc. Διαθέτει εικοσαετή εμπειρία από τον τραπεζικό χώρο και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι μόνιμος εισηγητής σεμιναρίων και Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 20-21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 και ώρες 16.00 - 21.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Γραφεία της Ναυτεμπορικής στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (οδός Ι. Δραγούμη 8 & Τσιμισκή, 3ος όροφος)

Κόστος
Συμμετοχής
300

Τιμή Γνωριμίας: 240,00€ (έκπτωση 20%)

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε μεσαία στελέχη επιχειρήσεων που δεν έχουν βασικές οικονομικές γνώσεις και θέλουν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις στο γνωστικό αυτό αντικείμενο. Οι συμμετέχοντες μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε χώρο μιας σύγχρονης οικονομικής μονάδας.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η παροχή βασικών  γνώσεων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση εξειδικευμένων θεμάτων  στο χώρο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης με στόχο την κατανόηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης.

Θέματα σεμιναρίου:

Εισαγωγή στη Λογιστική

 • Εισαγωγή
 • Βασικές έννοιες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Σύνθεση Ισολογισμού
 • Αποτελέσματα Χρήσεως
 • Πίνακας διαθέσεως κερδών
 • Κατάσταση Ροής Μετρητών και χρησιμότητα

Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Ισολογισμού

 • Εισαγωγή
 • Κατηγορίες αριθμοδεικτών
 • Σπουδαιότητα από τη χρήση των αριθμοδεικτών
 • Προσδιορισμός της μελλοντικής οικονομικής πορείας της επιχείρησης
 • Εφαρμογές

 

Οφέλη σεμιναρίου

Οι θεωρητικές γνώσεις σε συνδυασμό με τις πρακτικές εφαρμογές και απλά case studies θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν αναλυτική σκέψη και να συνδυάσουν τις διάφορες παραμέτρους ούτως ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει σε σημαντικό βαθμό  τις τεχνικές ανάλυσης του ισολογισμού της επιχείρησης. Οι βασικές  γνώσεις είναι απολύτως απαραίτητες για εκείνους που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο σεμινάρια με εξειδικευμένη θεματολογία.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr