Σεμινάριο

SELF -COACHING: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Εργασιακή Ψυχολόγος – Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή ιεραρχικής βαθμίδας, που επιδιώκουν επαγγελματική  ανάπτυξη, μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας  των ίδιων και των ομάδων τους, μέσα από την επιτυχημένη διαχείριση του εαυτού τους και τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον των πολλαπλών καθηκόντων και των αυξημένων απαιτήσεων.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η αποτελεσματική αυτο-διαχείριση κρίσιμων παραγόντων για υψηλότερα ατομικά και ομαδικά επιτεύγματα, σε ένα υγιές περιβάλλον εργασίας που στοχεύει στη συνολική επαγγελματική πρόοδο, μέσα από την προσωπική εξέλιξη.

Θέματα σεμιναρίου:

- Διαχείριση Άγχους
Το επαγγελματικό άγχος σε περιόδους κρίσης: μια ασθένεια που μας πλήττει όλους, Οι πηγές, τα συμπτώματα και οι συνέπειες του επαγγελματικού άγχους, Εργασιακό άγχος: οργανωτικό ζήτημα ή προσωπικό χαρακτηριστικό; Από πού πηγάζει; Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης, Άγχος – Stress – Burnout, Ψυχο/λογικές πρακτικές για τη διαχείριση του άγχους σε περίοδο οικονομικής κρίσης και εργασιακών αλλαγών

- Διαχείριση Χρόνου  & Προσωπικής Ενέργειας
Εμπόδια στη διαχείριση του χρόνου, προτεραιότητες και ιεράρχηση εργασιών, Προσωπικός χρόνος και εταιρικός χρόνος: πού συναντιούνται και πού χωρίζουν οι δρόμοι τους;
Ο ρόλος της Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας: τι είναι και γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει; Πώς μπορεί να αυξηθεί η επαγγελματική απόδοση και ικανοποίηση με τη Διαχείριση Προσωπικής Ενέργειας; Τι μειώνει την προσωπική μας ενέργεια στο δικό μας περιβάλλον και πώς θα το αντιμετωπίσουμε; Οι προσωπικές μας πηγές ενέργειας και η αξιοποίησή τους

- Χαρακτηριστικά επαγγελματικής προσωπικότητας
Χαρακτηριστικά προσωπικότητας και χαρακτηριστικά επαγγελματικών ρόλων, ποια στοιχεία προσωπικότητας αναζητούμε στην επιλογή προσωπικού,  ποια είναι τα ταιριαστά επαγγελματικά ζευγάρια, ποια είναι τα δικά μας κυρίαρχα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης, ανάλυση και συζήτηση αποτελεσμάτων

- Κοινωνική Νοημοσύνη και ο ρόλος της αυτοεκτίμησης
Η έννοια της Κοινωνικής Νοημοσύνης και ο ρόλος της στη διοίκηση ατόμων και ομάδων,  Ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουμε για να αποκτήσουμε κοινωνική νοημοσύνη; Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κοινωνική μας ευφυία ως ισχυρό όπλο για αποτελεσματική επικοινωνία και ανάπτυξη επιτυχημένων διαπροσωπικών σχέσεων; Η κοινωνική νοημοσύνη ως πυξίδα στη διαχείριση της αλλαγής, Ο ρόλος της αυτοεκτίμησης στην προσαρμογή μας σε νέα δεδομένα και στην προσωπική μας ανάπτυξη


- Θέτοντας τα σωστά  όρια στον εαυτό μας και τους άλλους
Τα όρια- τι αντιπροσωπεύουν, τα είδη των ορίων, τα όρια στον επαγγελματικό χώρο και στα πλαίσια της ομαδικής εργασίας, τα όρια του δικού μας εργασιακού ρόλου, όρια και εργασιακή κουλτούρα

- Τομείς αυτοβελτίωσης και προσωπική ανάπτυξη
Η εξατομικευμένη και ολιστική προσέγγιση ανάπτυξης των προσωπικών δεξιοτήτων για ένα επιτυχημένο πλάνο επαγγελματικής εξέλιξης και ατομικής προόδου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

- Χορήγηση ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης / ανάλυση & συζήτηση αποτελεσμάτων από έμπειρη εργασιακή και κλινική ψυχολόγο
- Συμμετοχικές συζητήσεις και παρουσιάσεις

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr