Σεμινάριο

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Εργατικά - Ασφαλιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ

Οικονομολόγος, Εργασιακός Σύμβουλος

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:


Το σεμινάριο έχει διάρκεια 5 ωρών. Και διεξάγεται
την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 και ώρες 17:00-22:00.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη Διεύθυνσης Προσωπικού, Διευθυντές Προσωπικού επιχειρήσεων και οργανισμών, λογιστές –  βοηθούς λογιστές καθώς και σε δικηγόρους που ασχολούνται με εργατικά θέματα. 

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση για σημαντικά εργατικά θέματα, το  τηρούμενο διαδικαστικό πλαίσιο και τους πρακτικούς τρόπους διαχείρισης τους.

Θέματα σεμιναρίου:

1. Οι όροι αμοιβής και εργασίας των μισθωτών όπως διαμορφώνονται μετά την υπογραφή της νέας εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας του 2017.

2. Ειδικά  θέματα αμοιβών , όρων εργασίας & ασφάλισης

 • Γνωστοποίηση των όρων της σχέσης εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994 . Ποιούς όρους πρέπει να περιλαμβάνει  η ατομική σύμβαση εργασίας στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων
 • Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών   μετά την αποδόμηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την επέκταση του θεσμού των ατομικών συμβάσεων
 • Η αναβίωση των διαιτητικών αποφάσεων και οι αλλαγές που επέρχονται  στους μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους εργασίας των μισθωτών. Τρόποι διαχείρισης
 • Διαδικαστικό πλαίσιο μείωσης μισθού με κοινή συμφωνία εργοδοτών & εργαζομένων
 • Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα)
 • Σε ποιες περιπτώσεις δεν δεσμεύεται ο εργοδότης να εφαρμόσει  τους όρους μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας που είναι σε ισχύ.
 • Σε ποιες περιπτώσεις  είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διατάξεις  περί πενθημέρου και πότε είναι σύννομη η εξαήμερη απασχόληση
 • Οι οικειοθελείς παροχές και η αποτύπωση τους στα  εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας
 • Η έννοια της επιχειρησιακής  συνήθειας
 • Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νομίμου μισθό των οφειλομένων προσαυξήσεων
 • Ποιους όρους πρέπει να εμπεριέχουν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας
 • Οι όροι αμοιβής και ασφάλισης των  σερβιτόρων και γενικότερα των αμειβόμενων με κυμαινόμενες αποδοχές
 • Υποχρέωση   εργοδοτών να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr


3. Συμπλήρωση του πίνακα προσωπικού με τα νέα δεδομένα

 • Ο υπολογισμός των μηνιαίων αποδοχών των μερικώς απασχολουμένων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών και η απεικόνιση τους στους πίνακες προσωπικού
 • Ο Υπολογισμός μηνιαίων αποδοχών ασφαλιζόμενων με τεκμαρτές αποδοχές
 • Πως  αποτυπώνεται  η ανάλυση των μικτών αποδοχών του μερικώς απασχολούμενου   στο πίνακα προσωπικού όταν έχει επιλεγεί ως βάση υπολογισμού των μηνιαίων αποδοχών  το ωρομίσθιο

4. Χρονικά  όρια  εργασίας - Τι ισχύει επί τροποποίησης ωραρίου και αλλαγής ρεπό - Το πλαίσιο της υπερωριακής απασχόλησης

 •  Βάρδιες εργασίας
 • Χρόνος έναρξης υπερωριακής απασχόλησης
 • Ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης
 • Διαδικαστικό πλαίσιο έγκρισης των  υπερωριών πέραν των επιτρεπομένων ορίων
 • Ηλεκτρονική καταχώρηση  των  αλλαγών  ή τροποποιήσεων  του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (άρθρο 55,παρ.1, Ν.4310/2014)
 • Βιβλίο  υπερωριών 
 • Σύννομη διαχείριση από τον υπεύθυνο προσωπικού , του  χρόνου υπερεργασίας και υπερωρίας. Δεδομένα στοιχεία σε τυχόν  έλεγχο. Πρακτικά παραδείγματα
 • Ανισομερής κατανομή  ημερήσιου του χρόνου  εργασίας . Πρακτικά παραδείγματα
 • Εργασία την έκτη ημέρα κατά παράβαση του  συστήματος πενθήμερης εργασίας
 • Εργασία την έκτη ημέρα πέραν των 8 ωρών
 • Το 11ωρο ανάπαυσης
 • Γνήσια ετοιμότητα για εργασία
 • Μη γνήσια (απλή) ετοιμότητα για εργασία


5. Θέματα απασχόλησης & ασφάλισης  μερικώς  και εκ περιτροπής απασχολουμένων    

 • Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης
 •  Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων
 •  Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων.

6.  Ατομικές συμβάσεις εργασίας  ορισμένου χρόνου

 • Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής
 • Πρόωρη Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση
 • Ανανέωση, παράταση σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση

7.   Ανωτέρα βία - Ανυπαίτιο κώλυμα  -  Ασθένεια

 • Έννοια της Ανωτέρας  βίας
 • Ανυπαίτιο κώλυμα – Αποδοχές ασθενείας
 • Το 3ημερο  της  αναμονής  για το οποίο δεν δικαιούται να λάβει  επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ
 • Τι ισχύει επί μη επιδότησης  εργαζόμενου από το Ι.Κ.Α.  λόγω μη εκπλήρωσης των προϋποθέσεων  επιδότησης
 • Αποδοχές μισθωτού κατά τη διάρκεια του ανυπαιτίου κωλύματος
 • Αναλυτικά παραδείγματα

8. Απασχόληση μισθωτών κατά τις  Κυριακές & αργίες

 • Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες με βάση τις ρυθμίσεις του Β.Δ. 748/66
 • Προσαύξηση αποδοχών στους απασχολούμενους κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές και τις νύκτες. Αναλυτικά παραδείγματα

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr