Σεμινάριο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Φ.Π.Α. α) ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (Ν.3427/05) & β) ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ

τ. τμηματάρχης στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 και ώρες 16.00-22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
200

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Οικονομολόγους, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Φοροτεχνικούς, Λογιστές και στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών.

Σκοπός σεμιναρίου:

Φ.Π.Α. στα ακίνητα: Προϋποθέσεις εφαρμογής διατάξεων Φ.Π.Α. και του Φόρου μεταβίβασης ακινήτων Τεχνικές επιχειρήσεις: Αναλήψεις / αναθέσεις ανέγερσης ακινήτων εσωτερικού – Συναφείς υποχρεώσεις και λοιπά θέματα.

Θέματα σεμιναρίου:

Α) Φ.Π.Α. στα ακίνητα γενικά

 • Περιπτώσεις υπαγωγής στο Φ.Π.Α. της μεταβίβασης των ακινήτων
 • Έννοια της παράδοσης των ακινήτων και σχετικοί ορισμοί
 • Προϋποθέσεις και χρόνος εφαρμογής των διατάξεων του Φ.Π.Α. στα ακίνητα
 • Πράξεις που εξομοιώνονται με παραδόσεις ακινήτων
 • Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στη μεταβίβαση των ακινήτων
 • Φορολογητέα αξία στη μεταβίβαση των ακινήτων
 • Ανέγερση ακινήτων με το σύστημα της αντιπαροχής
 • Ποια ακίνητα υπάγονται στο φόρο μεταβίβασης των ακινήτων
 • Απαλλαγή της πρώτης κατοικίας από δικαιούχους
 • Δικαιώματα έκπτωσης του φόρου των εισροών – Περιπτώσεις εφαρμογής της PRORATA και προσδιορισμός του ποσού του εκπιπτόμενου φόρου των εισροών
 • Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων κατασκευής και πώλησης ακινήτων
 • Έλεγχος της δηλουμένης αξίας των ακινήτων
 • Εργολαβικά προσύμφωνα
 • Μεταβίβαση ακινήτων που έχουν ήδη υπαχθεί σε Φ.Π.Α. (περιπτώσεις επιβολής φόρου αυτόματου υπερτιμήματος ή φόρου συναλλαγών)

Β) Φ.Π.Α. στις τεχνικές επιχειρήσεις

 • Τεχνικά έργα: Έννοια και σχετικοί ορισμοί
 • Ανάληψη δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων εσωτερικού και εξωτερικού και συναφείς υποχρεώσεις
 • Προϋποθέσεις εξόφλησης πιστοποιουμένων λογαριασμών δημοσίων έργων
 • Τόπος φορολογίας υπηρεσιών επί τεχνικών έργων εσωτερικού και εξωτερικού από ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις
 • Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.
 • Επιστροφή Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε σε άλλα κράτη μέλη
 • Συμπλήρωση δηλώσεων Φ.Π.Α. (περιοδικών δηλώσεων και της εκκαθαριστικής
 • Λοιπά γενικά θέματα Φ.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr