Σεμινάριο

Πολιτικές Διεθνούς Διανομής & Εξαγωγικός Σχεδιασμός. Επιλογή & Αξιοποίηση Διεθνών Δικτύων

Marketing - Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΙΤΗΣ

CJBS. GMCA ,MBA Corporate Strategy & Finance, BA Economics. International Business, Strategic & Performance Management. Executive Advisor & Trainer

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρες 16.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
180

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 6 ωρών και πρόκειται να διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 και ώρες 16.00-22.00

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το σεμινάριο αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της λειτουργίας της διεθνούς διανομής στην εξαγωγική επιτυχία. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε στελέχη πωλήσεων, μάρκετινγκ και επιχειρησιακής ανάπτυξης εξαγωγικών επιχειρήσεων, συμβούλους και νέους επιχειρηματίες που ανοίγονται στο εξωτερικό επιδιώκοντας την αποτελεσματική τοποθέτηση των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.

Σκοπός σεμιναρίου:

Ανάπτυξη εξαγωγών χωρίς πρόσβαση σε δίκτυα διανομής δεν γίνεται!
Η επιτυχημένη διείσδυση στις ξένες αγορές προϋποθέτει σωστή επιλογή και ικανότητες διαχείρισης του καναλιού διανομής. Η αποτελεσματικότητα των «εκεί» εμπορικών εταίρων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πτυχές ανταγωνιστικότητας του εξαγωγέα καθώς, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, τα κανάλια συνιστούν σφραγίδα πρόσβασης στον πελάτη – καταναλωτή. Δεν εξυπηρετούν απλά τις αγορές αλλά τις δημιουργούν.
• Ποια είναι όμως τα καταλληλότερα για το δικό σας προϊόν και για τη δική σας επιχείρηση;
• Πώς θα κάνετε τη σωστή επιλογή;
• Τι θα πρέπει να προσέξετε στις συμφωνίες σας;
• Ποιους άλλους παράγοντες θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και πώς θα διασφαλίσετε ότι θα συνεργαστούν αποτελεσματικά μαζί σας;
Μέσα από ανάλυση περιπτώσεων και συζήτηση σε επιμέρους ενότητες, εμβαθύνουμε στις αναγκαίες ικανότητες και πρακτικές διαχείρισης που απαιτεί η σχέση αλληλεξάρτησης με ένα διεθνές δίκτυο.

Θέματα σεμιναρίου:

Αναλυτικά, θα καλυφθούν οι παρακάτω ενότητες: 

 • Μοντέλα Εισόδου σε Ξένες Αγορές. Προϋποθέσεις & Δεσμεύσεις
 • Ο καθοριστικός Ρόλος της Διεθνούς Διανομής στον Σχεδιασμό του Εξαγωγικού Μείγματος Marketing
 • Ποιες επιχειρησιακές Ανάγκες πρέπει να καλύπτει ένα Διεθνές Δίκτυο για να είναι Αποτελεσματικό;
 • Ο Στρατηγικός Χάρτης (Road-map) της Διεθνούς Διανομής
 • Συλλογιστική & Πλαίσιο Ανάπτυξης. Κύριοι Μέθοδοι & Επίπεδα
 • Ποιο Κανάλι ταιριάζει καλύτερα στα Προϊόντα μου και τις Δυνατότητές μου;
 • Στρατηγικές Κάλυψης Αγοράς. Αξιολόγηση Έκτασης & Ποιότητας Διανομής
 • Διαδικασία & Κριτήρια Επιλογής Μελών
 • Πηγές Ισχύος & Διλήμματα. Επιλέγετε ή σας επιλέγουν;
 • Ολοκληρωμένα Vs Ανεξάρτητα Δίκτυα. Προϋποθέσεις & Δεσμεύσεις
 • Ανάλυση Αναγκών Μελών. Πολιτικές Διαχείρισης & Ανάπτυξης Συνεργασιών
 • Να εξάγω Απευθείας ή να απευθυνθώ σε Ενδιάμεσους;  
 • Άμεσες Vs Έμμεσες Εξαγωγές. Pros & Cons
 • Αντιπρόσωποι & Διανομείς: Σε τι Διαφέρουν, τι προσφέρουν και τι ζητούν; Γιατί θα συνεργαστούν μαζί μας;
 • Κριτήρια Επιλογής Εμπορικών Εταίρων & Αξιολόγηση Συνεργασιών
 • Διαχείριση Συγκρούσεων & Κινδύνων. Εμπόδια Εξόδου από μια αγορά
 • Σύγχρονες Εξελίξεις στα Διεθνή Δίκτυα Διανομής. Διλήμματα για τον Εξαγωγέα
 • Check-List ολοκληρωμένου Σχεδιασμού

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr