Σεμινάριο

EFFECTIVE PRICING - STRATEGY & TACTICS

Marketing - Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΙΤΗΣ

CJBS. GMCA ,MBA Corporate Strategy & Finance, BA Economics. International Business, Strategic & Performance Management. Executive Advisor & Trainer

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 5-6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρες 16.00 - 21.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Γραφεία της Ναυτεμπορικής στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (οδός Ι. Δραγούμη 8 & Τσιμισκή, 3ος όροφος)

Κόστος
Συμμετοχής
300

Τιμή Γνωριμίας: 240,00€ (έκπτωση 20%)

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο διεξάγεται σε 2 απογεύματα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και ώρες 16:00-21:00.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη τα οποία αναλύουν, σχεδιάζουν, προτείνουν και εγκρίνουν την τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεών τους. Το σεμινάριο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά, αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό τιμών, ή αποτυγχάνουν να «περάσουν» τιμές που κατοπτρίζουν την αξία που «μεταφέρουν».

Σκοπός σεμιναρίου:

Το εξειδικευμένο αυτό σεμινάριο εισάγει τους συμμετέχοντες στον πυρήνα και στα μυστικά της τιμολόγησης. Μέσα από πολλές πρακτικές εφαρμογές, ανάλυση περιπτώσεων, συζήτηση και εμβάθυνση σε επιμέρους ενότητες, θα αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να:

 

 • αλλάξουν τις πεποιθήσεις των πελατών τους ως προς την τιμή και να «καρπωθούν» μεγαλύτερη αξία
 • χειρίζονται το όπλο της τιμής στρατηγικά, με γνώμονα τη μακροχρόνια κερδοφορία, παρά «αντιδραστικά» για να ξεπεράσουν πρόσκαιρα προβλήματα
 • εκτιμούν τις πραγματικές χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεων τιμολόγησης
 • διαβλέπουν πότε έχει νόημα να ανταγωνίζονται ως προς την τιμή και πότε όχι
 • προσδιορίσουν κατάλληλες για το προϊόν τους εναλλακτικές προστιθέμενης αξίας απέναντι στον ανταγωνισμό των τιμών

 

Θέματα σεμιναρίου:

Πολύ συχνά, τα στελέχη αντιμετωπίζουν την τιμολόγηση ως «τακτικό» πρόβλημα χρηματοοικονομικής ανάλυσης ή διοίκησης πωλήσεων. Στην πραγματικότητα, η τιμολόγηση είναι ζήτημα «στρατηγικό» που απαιτεί το συντονισμό πολλών λειτουργικών περιοχών μιας επιχείρησης, καθώς όλο το marketing επικεντρώνεται, τελικά, στις αποφάσεις τιμολόγησης. Η ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης των τιμών επιδρά στην ανάπτυξη και την κερδοφορία πιο άμεσα και πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη στρατηγική απόφαση. Αναλυτικά, θα καλυφθούν τα παρακάτω θέματα

 

 • Είναι η «Σωστή» τιμή ταυτόχρονα και «Δίκαιη»;
 • Ο ρόλος της Τιμολόγησης στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής Marketing
 • Πότε η Τιμή παίζει σημαντικό ρόλο και πότε η σημασία της είναι μειωμένη έναντι των άλλων στοιχείων του Μείγματος Marketing
 • Η Τιμή ως Δείκτης Αξίας. Στόχοι - Οδηγοί κερδοφορίας και διατήρησης μακροχρόνιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Προσδιοριστικοί Παράγοντες καθορισμού των τιμών
 • Η  Δυναμική της Τιμής ως συντελεστής παραγωγής Κερδών & Απωλειών
 • Στρατηγικές για τη Μεγιστοποίηση του όγκου Πωλήσεων & Κερδών
 • Ανάλυση Ευαισθησίας της Ζήτησης στις μεταβολές των τιμών
 • Διαχείριση της τιμής στα στάδια του Κύκλου Ζωής του Προϊόντος
 • Benefit oriented Pricing. Πώς τα χειροπιαστά Οφέλη οδηγούν σε Υπερκέρδη
 • Value Vs Perceived Value pricing
 • Market-oriented Pricing. Ποια Κόστη εμπλέκονται στην τιμολόγηση
 • Ανάλυση «Νεκρού Σημείου», «Συνεισφοράς»  και «Περιθωρίου Ασφαλείας»
 • Πώς η Τιμολόγηση που καλύπτει τα κόστη μπορεί να Υπονομεύει τα κέρδη;
 • Τιμολογιακές Μέθοδοι για τη διάθεση Πλεονάσματος
 • Προσδιορισμός Τιμής βάσει μιας προκαθορισμένης Απόδοσης της Επένδυσης
 • Target Pricing. Στοχοποίηση & Margins
 • Competition-based Pricing. Πόσο καλά κατέχετε το «Παιχνίδι» των τιμών;
 • Η Μείωση της τιμής δεν φέρνει πάντα αποτέλεσμα. Παγίδες προς αποφυγή
 • Συνθήκες που ευνοούν τον Πόλεμο Τιμών. Πως θα τον αποφύγετε
 • Competitive Bidding. Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς
 • Εργαλεία Τιμολογιακής Πολιτικής
 • Τεχνικές καθορισμού «Τελικών» τιμών
 • Segmented Pricing. Στόχοι, Μορφές & Προϋποθέσεις Διαφοροποίησης
 • Product Line Pricing. Συσχετισμοί & Αλληλεξαρτήσεις
 • Διαμόρφωση Πολιτικής Εκπτώσεων & Πιστώσεων

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr