Σεμινάριο

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Management - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας από την Πάντειο, με μεταπτυχιακούς τίτλους στη Συμβουλευτική Επιχειρήσεων και την Τραπεζική Διοίκηση από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικό Doctor of Business Administration από το European Carolus Magnus University of Brussels

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη όλων των λειτουργιών της επιχείρησης, λογιστές, φοροτεχνικούς, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη Πωλήσεων χρηματοοικονομικού κλάδου, συμβούλους επιχειρήσεων. Επίσης, σε κάθε στέλεχος που διαπιστώνει ότι κάτι μη-βιώσιμο μπορεί να μετατραπεί σε βιώσιμη επιχείρηση.

Σκοπός σεμιναρίου:

Στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των μελών για τις δυνατότητες που προκύπτουν από την αξιοποίηση του νέου νομοσχεδίου που ψηφίστηκε για τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, τους πλειστηριασμούς και τις δυνατότητες ρύθμισης και αναδιάρθρωσης δανείων. Επιπρόσθετα, θα γίνει ενημέρωση για την υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεις από οφειλέτες ασφαλισμένους του τέως ΟΑΕΕ στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. οικ. 62134/4100 (ΦΕΚ Β΄4640/29 12 2017).  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματίες μπορούν να αναδιαρθρώνουν τα τραπεζικά τους δάνεια, να μειώνουν το συνολικό κόστος τραπεζικού δανεισμού και να προβούν σε βιώσιμες λύσεις.

Θέματα σεμιναρίου:

Η θεματολογία διαμορφώνεται σε 10 θεματικές ενότητες και 1 προσάρτημα:

I. Οικονομική Κρίση 2009- 2016

II. Τραπεζικό σύστημα και επιχειρήσεις

III. «Κόκκινα Δάνεια» – Ορισμός και Προσέγγιση

IV. Διαχείριση Κόκκινων Δανείων Νόμος 4469 – Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων – Σκοπός της σημερινής εκπαίδευσης – Σκοπός του νόμου

V. Σημεία κλειδιά

VI. Περιεχόμενο Αίτησης

VII. Ιδανικός τρόπος χειρισμού

VIII. Βασικά σημεία ΠΟΛ.1105/2017 & ΠΟΛ.1124/2017 για Ασφαλιστικά Ταμεία και Δημόσιο

IX. Παραδείγματα Δράσης Εξωδικαστικού

X. Παραδείγματα Δράσης

Προσάρτημα: Διαφορές από την διαδικασία του άρθρου 106β του Πτωχευτικού Κώδικα.

Αναλυτικότερα, θα:

• περιγράψουμε την παρούσα κατάσταση.
• αναφερθούμε στο πεδίο εφαρμογής του νόμου.
• αναλύσουμε τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
• δούμε τα μυστικά της υποβολής.
• τονίσουμε τα απαιτούμενα της αίτησης. Τι πρέπει να περιλαμβάνει.
• σκιαγραφήσουμε την διαδικασία μετά την υποβολή της αίτησης.
• περιγράψουμε τα βασικά στοιχεία της μελέτης βιωσιμότητας.
• δούμε μαζί πως πρέπει να γίνεται η επιβεβαίωση της μελέτης βιωσιμότητας και κυρίως πως
             πρέπει οι πελάτες να χειρίζονται προς όφελος τους αυτό το κρίσιμο στάδιο.

Αμέσως μετά, θα συζητήσουμε:

• Τι οδηγίες έχουν δοθεί στους εκπροσώπους του δημοσίου.
• Πως σκέπτονται τα πιστωτικά ιδρύματα.
• Την κρισιμότητα της παρούσας αξίας των εξασφαλίσεων και τον ρόλο τους στο   
              αίτημα.
• Τον τρόπο διαπραγμάτευσης

Και θα παρουσιάσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα αποτελεσματικών πραγματικών διαπραγματεύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr