Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Ο Γιώργος Κορομηλάς είναι Λογιστής - Φοροτεχνικός και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εισηγητής με πολύ μεγάλη διδακτική εμπειρία σε Σεμινάρια Φορολογικού – Λογιστικού περιεχομένου με εξειδίκευση σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος, Φορολογικού Ελέγχου Επιχειρήσεων, Ε.Γ.Λ.Σ. και Φορολογικού Σχεδιασμού και Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων. Είναι εκ των ιδρυτών και διευθύνει το φορολογικό τμήμα της εταιρείας οικονομικών και φορολογικών συμβούλων Tax Advisors Ε.Π.Ε.

Είναι συγγραφέας πολλών λογιστικών - φορολογικών βιβλίων όπως ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ το οποίο εκδίδεται κάθε χρόνο ανελλιπώς  από το 2001, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ σε συνεργασία με την κ. Μαρίνα Τσιαουσίδου, ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Κ.Β.Σ. και Κ.Φ.Α.Σ., ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν. 4172/2013 και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ το οποίο επικαιροποιείται με κάθε αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο και διατίθεται ως εκπαιδευτικό υλικό στα σεμινάρια τα οποία συμμετέχει ως εισηγητής.

Από τον Ιανουάριο του 2009 συμμετέχει ως Ειδικός Συνεργάτης, διδάσκοντας θέματα Φορολογίας Εισοδήματος, Φορολογικού Ελέγχου Επιχειρήσεων και Φορολογίας και Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φορολογία και Ελεγκτική» του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης είναι τακτικός συνεργάτης με άρθρα και μελέτες οικονομικού – φορολογικού περιεχομένου σε ιστοσελίδες, περιοδικά και εφημερίδες.

Είναι Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ.) και έχει συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές και ομάδες εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών για την επεξεργασία φορολογικών νομοσχεδίων. Διετέλεσε τεχνικός (φορολογικός) σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου (αριθμός υπόθεσης 4599).

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή