Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Γεώργιος Νούλας είναι οικονομολόγος και Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ και ENERGY Α.Ε. Διετέλεσε ανώτερο στέλεχος Πολυεθνικής εταιρείας με πολυετή υπηρεσία στις Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου, Εκπαίδευσης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Πιστώσεων Εμπορίας, Οικονομικού Προγραμματισμού.

Εισηγείται σεμιναρίων για INTERNAL AUDIT, CREDIT POLICY AND CREDIT CONTROL, FINANCIAL FOR NON FINANCIAL EXPERTS και CUSTOMER’S CREDIT RISK ANALYSIS AND BEST PRACTICES OF SOLVING.

Διετέλεσε μέλος της ΣτΑ  του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Διεθνούς Ινστιτούτου (IIA) Εσωτερικών Ελεγκτών και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, του οποίου υπήρξε Γενικός Γραμματέας και Αντιπρόεδρος. Διαθέτει πάνω από δύο χιλιάδες ώρες διδασκαλίας

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή