Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΨΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Γεώργιος Ψηλός είναι τέως Δ/ντής ΙΚΑ,  τέως  Γενικός Δ/ντής ΤΕΒΕ, ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, αρθρογράφος, επιστημονικός συνεργάτης Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας (ΔΕΝ) και εισηγητής με μεγάλη διδακτική εμπειρία

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή