Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο Δημήτρης Σταματόπουλος είναι πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με διδακτορικό από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (με βαθμό Άριστα).

Έχει υπηρετήσει στο Υπουργείο Οικονομικών από το 1979 και έχει εργασθεί σε όλα τα αντικείμενα της Φορολογικής Διοίκησης με συμμετοχή σε σοβαρές επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη μελέτη και σύνταξη φορολογικών νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων καθώς και σε θέσεις πρακτικής εφαρμογής.
Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών και στην εποπτεία του ανήκαν η φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ο ΦΠΑ, ο ΚΒΣ, η φορολογία κεφαλαίου – κληρονομιές, μεταβιβάσεις, δωρεές, ΕΤΑΚ, τομέας εισπράξεων κ.λπ. Είναι συγγραφέας πολλών φορολογικών βιβλίων κι εισηγητής σεμιναρίων.

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή