Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο Εμμανουήλ Πετράκης είναι πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ca Foskari Βενετίας Ιταλίας του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με μεταπτυχιακό τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Επί πολλά έτη υπήρξε Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  στην εταιρεία “BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.” ενώ από το 2012 είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Μέτοχος & Μέλος Δ.Σ. στην εταιρεία “TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών”. Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος. Έχει εισηγηθεί θεμάτων φορολογίας και λογιστικής σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και σε διεθνή συνέδρια σχετικά με τις φορολογικές πτυχές των συμβάσεων δικαιόχρησης. Έχει ακόμα εισηγηθεί  επί θεμάτων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο κέντρο εκπαίδευσης του Χ.Α.. Είναι συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο “Franchising Νομική και Επιχειρηματική Διάσταση” (Νομική Βιβλιοθήκη, 1998 Α’ έκδοση – 2002 Β’ έκδοση). Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σχετικά με φορολογικά και λογιστικά θέματα σε οικονομικές εφημερίδες και περιοδικά.

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή

προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας

Όλα τα σεμινάρια μπορούν να διεξαχθούν και ως ενδοεπιχειρησιακά στην εταιρεία σας σε διάρκεια και χρονικό διάστημα που επιλέγετε εσείς σε συνεννόηση με τον εκάστοτε εισηγητή.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2105198264.