Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΑΡΓΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ο κος Ηλίας Αργυρός είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου (έλαβε Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών) και της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (κάτοχος άδειας Δικηγορείν).
Το έτος 1970 διορίστηκε στο Υπουργείο  Οικονομικών, κατόπιν διαγωνισμού του πρώην  Α.Σ.Δ.Υ. Υπηρέτησε κατ΄ αρχήν σε διάφορες Οικονομικές Εφορίες και στη συνέχεια για 26 χρόνια υπηρέτησε συνεχώς στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και πάνω από 22 χρόνια  ως Τμηματάρχης και Διευθυντής. Στη Διεύθυνση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων υπηρέτησε ως Διευθυντής τα τελευταία 6 χρόνια. Συμμετείχε σε σεμινάρια του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (το έτος 1992) και φορολογική διοίκηση και στρατηγικός σχεδιασμός (το έτος 1999), με εκπαιδευτές Αμερικανούς της INTERNAL REVENUE SERVICE (I.R.S.).
Έχει πλούσια συγγραφική δραστηριότητα πάνω σε φορολογικά θέματα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες φορολογικού περιεχομένου σε περιοδικά (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ACCOUNT, ΕΜΠΟΡΙΟ, STELL, INSIDE ACCOUNT,PROSVASIS,ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ, κ.λπ.) και εφημερίδες (ΒΗΜΑ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΠΡΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, κ.λπ.).
Επίκαιρες δημοσιεύσεις στην εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ την  1η Δεκεμβρίου 2009 «Πρόληψη ή καταστολή κατά της φοροδιαφυγής», στις 16 Μαΐου 2012 «Φοροδιαφυγή Εθνική ανάγκη η αντιμετώπισή της» και στις 6 Αυγούστου 2012 «Χρονοβόρα και αναποτελεσματική η διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών».
Συγχρόνως είναι και συγγραφέας 10 φορολογικών βιβλίων (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές, Φορολογικό Ποινολόγιο, Έλεγχος Φορολογικών υποθέσεων, Προσωρινός Έλεγχος – Επανέλεγχος – Έλεγχος με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1144/1998, κ.λπ.)
Τελευταίο βιβλίο με τίτλο «Κ.Β.Σ.-Φ.Τ.Μ.,ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ,ΥΠ.Ε.Ε,ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ», έκδοση 2008.
Έχει διδάξει και αναλύσει τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων, Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, θέματα Φορολογικού Ελέγχου (προληπτικού, προσωρινού και τακτικού ελέγχου), θέματα Αδικημάτων Φοροδιαφυγής και Ποινικών – Διοικητικών Κυρώσεων σε :
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Υπουργείου Οικονομικών και Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών ( Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) πάνω από 450 ώρες, Ομοσπονδία Εφοριακών – Φορολογική Επιθεώρηση, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Κέντρο Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ( Ο.Τ.Ε.), Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών ( Ι.Ε.Σ.Ο.ΕΛ.), Σύνδεσμο Α.Ε. και  Ε.Π.Ε., Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ( Δ.Σ.Α.), Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών ( Π.Ο.Λ.) και Συλλόγους Λογιστών, Οικονομικά Επιμελητήρια της Χώρας, Εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών της Βουλγαρίας, Φοροτεχνικούς της Τουρκίας, Φορείς , Επαγγελματικές Οργανώσεις κ.λπ.
Σήμερα συμμετέχει ενεργά σε σεμινάρια εκπαιδευτικού χαρακτήρα, πάνω σε θέματα Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ( Κ.Φ.Α.Σ.), Φορολογικού Ποινολογίου , Κώδικα Φορολογικής  Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) και  Φορολογικών Ελέγχων, ως  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ -  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ –  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ –  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ.
Συμμετείχε σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών (πάνω από 30), άλλοτε ως Πρόεδρος και άλλοτε ως μέλος.
Συμμετείχε ως μέλος στην Επιτροπή για την Αναμόρφωση του Φορολογικού Συστήματος , για τους Φορολογικούς Ελέγχους  ( Ν.3259/2004 και Ν.3296/2004), όπως  και του Ν.3522/2006.
Υπήρξε μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( Ο.Κ.Ε.), κατά τα έτη 2009-20010, για το Ν.3842/2010.
Συμμετείχε στην κατάρτιση του Κ.Β.Σ. ( Π.Δ. 186/1992) και υπήρξε αντιπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών στις συνεδριάσεις του Ε’ Τμήματος του Σ.τ.Ε., για το Προεδρικό αυτό Διάταγμα.
Συμμετείχε, ως μόνος υπηρεσιακός παράγων, στη Βουλή κατά την συζήτηση και ψήφιση του Ν.2523/1997.
Συμμετείχε σε επεξεργασίες και συντάξεις σχεδίων νόμων – νομοθετικών ρυθμίσεων, των εξής εν συνεχεία νόμων : Ν.2214/1994, Ν.2386/1996, Ν.2523/1997, Ν.2579/1998, Ν.2648/1998, Ν.2753/1999, Ν.2873/2000, Ν.3052/2002. Έχει διατελέσει ως Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε . και της ΥΠ.Ε.Ε. για  τριάμιση περίπου χρόνια.

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή