Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ

Ο Κωνσταντίνος Γαρουφάλης είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία όπου έλαβε το πτυχίο M.Sc στη Βιομηχανική Διοίκηση. 
Διαθέτει εικοσαετή εμπειρία από τον τραπεζικό χώρο και τον ιδιωτικό τομέα ως οικονομικός και διοικητικός διευθυντής. Είναι εισηγητής σεμιναρίων στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Κεφαλαιαγορά, Διαχείριση Συναλλαγματικού Κινδύνου, Βασικές Αρχές Ελεγκτικής και Κατάρτιση Προϋπολογισμού.
Από το 2007 έως σήμερα είναι καθηγητής εφαρμογών στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πειραιά στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” από τη Σύγχρονη Εκδοτική (έτος έκδοσης 2008) και του υπό έκδοση βιβλίου με τίτλο “ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ”.
Είναι μέλος του Institute of Training and Development, the U.K  Professional Body for Trainers and Human Resource Development Specialists,  της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων, του  Ινστιτούτου Οικονομικής Διοικήσεως (ΙΟΔ) καθώς και της Ενώσεως Αποφοίτων του Πανεπιστημίου ASTON.
 

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή

προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας

Όλα τα σεμινάρια μπορούν να διεξαχθούν και ως ενδοεπιχειρησιακά στην εταιρεία σας σε διάρκεια και χρονικό διάστημα που επιλέγετε εσείς σε συνεννόηση με τον εκάστοτε εισηγητή.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2105198264.