Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΠΕΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

O Κωνσταντίνος Πεταλάς ήταν ορκωτός ελεγκτής λογιστής, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου [πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.] και Παντείου Πανεπιστημίου, μέλος της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. από την ίδρυση της. Από το 1988 δίδασκε το Ν. 2190/1920 σε διάφορα σεμινάρια και από το 1999 στο ΙΕΣΟΕΛ κι ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το Ν. 2190/1920. Συμμετείχε ως μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Ν.2190/1920.

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή