Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΠΕΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

O Κωνσταντίνος Πεταλάς ήταν ορκωτός ελεγκτής λογιστής, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου [πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.] και Παντείου Πανεπιστημίου, μέλος της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. από την ίδρυση της. Από το 1988 δίδασκε το Ν. 2190/1920 σε διάφορα σεμινάρια και από το 1999 στο ΙΕΣΟΕΛ κι ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το Ν. 2190/1920. Συμμετείχε ως μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Ν.2190/1920.

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή

προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας

Όλα τα σεμινάρια μπορούν να διεξαχθούν και ως ενδοεπιχειρησιακά στην εταιρεία σας σε διάρκεια και χρονικό διάστημα που επιλέγετε εσείς σε συνεννόηση με τον εκάστοτε εισηγητή.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2105198264.