Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Ο Νικόλαος Καλαμαράς είναι πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.  με μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία ως λογιστής – φοροτεχνικός σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Διαθέτει καλή γνώση της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, της Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, της Φορολογίας Εισοδήματος και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, άριστη γνώση της Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας, των  Φορολογιών Κεφαλαίου, του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, των μεθόδων κοστολόγησης καθώς και γνώση του Δημοσίου Λογιστικού.

Μέχρι το 2003 υπήρξε καθηγητής στα μαθήματα της Λογιστικής και της Φορολογίας σε δημόσια Ι.Ε.Κ (με 2.100 ώρες διδασκαλίας).

Είναι εισηγητής σεμιναρίων σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος,  Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης  Συναλλαγών, Οργάνωσης Λογιστηρίων, Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και σε φορολογικά και λογιστικά θέματα που αφορούσαν στην έλευση του «ΕΥΡΩ» (Ώρες Σεμιναρίων: 11.000.) Κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας παρασχέθηκαν υπηρεσίες εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΕΛΒΟ κλπ σε θέματα Δημοσίου Λογιστικού αλλά και λοιπά φορολογικά θέματα. Έχει συγγράψει 5 βιβλία.

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή