Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο Παναγιώτης Βρουστούρης είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής, μέλος της κανονιστικής επιτροπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A.R.C.) για την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.. Υπήρξε Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην ελεγκτική εταιρεία “ΣΟΛ Α.Ε.” ενώ από το 2009 είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Μέτοχος & Μέλος Δ.Σ. στην ελεγκτική εταιρεία “ΕΝΕΛ ΑΕ”. Είναι μέλος του ΣΛΟΤ και συγγραφέας του βιβλίου “ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ” (Εκδόσεις Σταμούλη, 2002).

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή

προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας

Όλα τα σεμινάρια μπορούν να διεξαχθούν και ως ενδοεπιχειρησιακά στην εταιρεία σας σε διάρκεια και χρονικό διάστημα που επιλέγετε εσείς σε συνεννόηση με τον εκάστοτε εισηγητή.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2105198264.