Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΜΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο Παναγιώτης Μαλακός είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου κι έχει εργαστεί στον τραπεζικό κλάδο ως ανώτατο διευθυντικό στέλεχος. Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, εισηγητής σεμιναρίων και δημιουργός εκπαιδευτικού λογισμικού και μηχανογραφικών εργαλείων για τις ανάγκες του λογιστηρίου και της οικονομικής διεύθυνσης. Αντικείμενα των εισηγήσεων του είναι οι σύγχρονες μέθοδοι χρηματοοικονομικής και πιστωτικής ανάλυσης, η κατάρτιση προϋπολογισμού, η διαχείριση ταμειακών ροών, η αποτίμηση επιχειρήσεων, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (factoring, forfaiting, leasing, franchising, derivatives). Τα σεμινάρια του συνδυάζονται με την παροχή ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού που έχει εκπονήσει. Είναι συγγραφέας πέντε εγχειριδίων κι αρθρογράφος με αντικείμενο τα νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος  και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή