Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΕΝΟΣ

Ο Χαράλαμπος Ξένος είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων). Είναι Πρόεδρος του Τεχνικού Γραφείου της ΣΟΛ Α.Ε. και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ, τέως ορκωτός λογιστής. Είναι εισηγητής σε σεμινάρια του ΙΕΣΟΕΛ σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Φορολογία νομικών & φυσικών προσώπων, Διεθνή Ελεγκτικά και Λογιστικά Πρότυπα, Ελληνικό Γενικό και Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Τραπεζών, Νομικών Προσώπων, Δήμων κ.α.).

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή

προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας

Όλα τα σεμινάρια μπορούν να διεξαχθούν και ως ενδοεπιχειρησιακά στην εταιρεία σας σε διάρκεια και χρονικό διάστημα που επιλέγετε εσείς σε συνεννόηση με τον εκάστοτε εισηγητή.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2105198264.