Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΒΟΝΔΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Χρήστος Βονδικάκης είναι σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Management. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο York University, όπου έλαβε το MA.
Έχει συμμετάσχει σε Διεθνή Συνέδρια στην Ελλάδα, ΗΠΑ και Ευρώπη πάνω σε θέματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Management. Έχει εκπαιδευτεί στο Irish Institute of Management σε προγράμματα εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, προσδιορισμό εκπαιδευτικών αναγκών και σχεδιασμό ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης κι έχει μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων και διαδικασιών για την εξασφάλιση ομαλής και επιτυχημένης διαδοχής στην ηγεσία των επιχειρήσεων.
Έχει εργαστεί στην Αγγλία, στον Καναδά και στην Ελλάδα σε Ελληνικές και Πολυεθνικές επιχειρήσεις. Διετέλεσε Διευθυντής Εκπαίδευσης και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην Ε.Ε.Δ.Ε., Γενικός Διευθυντής της «ΑΘΗΝΑΙΟΙ» Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Διευθύνων Σύμβουλος της Accord Electronics, καθώς και Σύμβουλος HRD & Mgt σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε όργανα της Ε.Ε. όπως το CEDEFOR ενώ έχει διατελέσει σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας κι Υπεύθυνος Σχεδιασμού Κέντρων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του YORK, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας στη μετεκπαίδευση Αξιωματικών και εκπαιδεύει πολιτικά πρόσωπα σε θέματα επικοινωνιακής πολιτικής και ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων.
Τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί συστηματικά στον άνθρωπο και τη συμπεριφορά του στον εργασιακό χώρο, τόσο στο πεδίο της πρωτογενούς έρευνας, όσο και στη δημιουργία μοντέλων management και ανάπτυξης εργαζομένων και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων. Παράλληλα, πραγματοποιεί σεμινάρια σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών πάνω σε τεχνικές management και ανάπτυξης διαπροσωπικών ικανοτήτων, που βοηθούν επιχειρήσεις και εργαζομένους να πετύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους, και δίνει διαλέξεις με θέμα τις ανθρώπινες σχέσεις και ειδικότερα τις σχέσεις γονέων-παιδιών.
 

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή