Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΜΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Χρήστος Μελάς Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) κι ειδικεύθηκε στα φορολογικά. Αρχικά εργάσθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Από το 1982 εργάζεται στο Υπουργείο Οικονομικών.
Συνεργάζεται διδακτικά και συγγραφικά με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, το Οικονομικό Επιμελητήριο, την Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Ελευθέρων Επαγγελματιών και το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης (ΙΟΔ). Εισηγητής σε σεμινάρια της σχολής επιμόρφωσης υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών. Έχει διδάξει σε τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών.
Συνεργάζεται με διάφορες οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες στις οποίες έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 άρθρα και εργασίες του. Επίσης συνεργάζεται και με  μεγάλα  ιδιωτικά   τηλεοπτικά  κανάλια.
Στη συγγραφική του δραστηριότητα περιλαμβάνεται  η έκδοση 60 βιβλίων και περιοδικών κυρίως οικονομικού, φορολογικού και νομικού περιεχομένου. Επίσης εκδίδει περιοδικά οικονομικού περιεχομένου για διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς  κλπ).
 

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή