Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Χρήστος Νομικός είναι πτυχιούχος του τμήματος οικονομικών επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί ως υπεύθυνος λογιστηρίου, μισθοδοσίας,  φορολογικός σύμβουλος, σύμβουλος management και  προϊστάμενος εσωτερικού ελέγχου σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Από το 1999 διατελεί σύμβουλος επιχειρήσεων κι εισηγητής σεμιναρίων εξειδικευμένος σε θέματα εσωτερικού ελέγχου & οργάνωσης. Είναι μέλος του Ελληνικού και του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή