Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Ο Αντώνης Πλουμάκης είναι πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και πρώην Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του Υπουργείου Οικονομικών με μακρόχρονη διδασκαλία του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (από της εφαρμογής του στην Ελλάδα) σε σεμινάρια εκπαίδευσης κι επιμόρφωσης που απευθύνονταν σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, σε προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών, φοροτεχνικούς συμβούλους, προϊσταμένους λογιστηρίων, λογιστές και λοιπά στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων καθώς και κάθε ελεύθερο επαγγελματία.

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή

προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας

Όλα τα σεμινάρια μπορούν να διεξαχθούν και ως ενδοεπιχειρησιακά στην εταιρεία σας σε διάρκεια και χρονικό διάστημα που επιλέγετε εσείς σε συνεννόηση με τον εκάστοτε εισηγητή.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2105198264.