Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Ο Αντώνιος Κατσαλής είναι μηχανολόγος ηλεκτρολόγος του Ε.Μ.Π. και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Exeter Αγγλίας. Από το 2006 έως σήμερα παρέχει εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα ενώ υπήρξε επιτελικός διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της ΔΕΗ (ΔΕΚΠ) επί σειρά ετών. Έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και συμμετάσχει σε συνέδρια σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αξιολόγησης επενδύσεων, Διοίκησης Τεχνικών έργων, Μεθόδων λήψης αποφάσεων, Πληροφορικής.

Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων, έχει εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Κύπρο) κι έχει ολοκληρώσει μελέτες κι εφαρμογές σε ποικιλία θεμάτων όπως:
• Δημιουργίας κανονισμού εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού συστήματος και εκτίμησης εκπαιδευτικών αναγκών
• Δημιουργίας συστημάτων διοίκησης της απόδοσης (αξιολόγηση προσωπικού)
• Δημιουργίας συστήματος αμοιβών (βασικών και πρόσθετων)
• Ανάλυσης επαγγελματικών οικογενειών και επαγγελμάτων (job analysis)
• Προσλήψεις εργαζομένων
• Στοχοθεσία στα πλαίσια συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης (balanced score card)
• Μελέτης του εσωτερικού κλίματος επιχειρήσεων και εργασιακής ικανοποίησης
• Μελέτης ικανοποίησης πελατών
• Δημιουργία κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας
• Μελέτη Επιχειρηματικού σχεδίου, business plan

 

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή