Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Γιάννης Ζησιμάτος είναι γεννημένος το 1965 στην Αθήνα. Είναι Οικονομολόγος Επιχειρήσεων (Business Finance), απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει Master in Business Administration (MBA) από το  Athens Graduate School Of Management και το Nottingham Trent University, κατέχει Certificate in IFRS, έχει ολοκληρώσει τις εξ αποστάσεως σπουδές του στο πρόγραμμα του "Harvard ManageMentor" από την Being Essential, κατέχει άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος, άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως, είναι πιστοποιημένος εισηγητής εκπαιδευτικών σεμιναρίων, έχει διατελέσει θεματικός σύμβουλος ΕΟΜΜΕΧ και είναι ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (ΙΟΦΟΜ).
Ξεκίνησε την καριέρα του το 1988 και διετέλεσε επί σειρά ετών Προϊστάμενος (1992 – 1995) και Διευθυντής (1996 – 2005) σε μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, περνώντας από όλες τις λειτουργίες μιας επιχειρηματικής μονάδας όπως Πωλήσεις, Παραγωγή / Κοστολόγηση, Λογιστήριο, Αγορές, Εσωτερικό Έλεγχο, Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και Οικονομική Διεύθυνση ως Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής.
Οι δύο τελευταίες του συνεργασίες ως στέλεχος επιχειρήσεων ήταν Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής για 4 έτη σε επιχείρηση 800 ατόμων (στην θέση αναφερόντουσαν επιπλέον ο H.R Manager και ο Purchase Manager) και Οικονομικός Διευθυντής για 4 χρόνια σε επιχείρηση 700 ατόμων.
To 2006 ιδρύει την Financial & Business Solutions και από τότε διατελεί Επιχειρηματικός Σύμβουλος και part-time Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής Επιχειρήσεων.
Ως Διευθυντής Επιχειρήσεων και ως Επιχειρηματικός Σύμβουλός έχει φέρει εις πέρας δεκάδες επιχειρηματικές μελέτες, οικονομικές μελέτες, έργα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων και επίσης
1. projects αυτοματοποίησης & ανάπτυξης μηχανογραφικών εφαρμογών ERP, 
2. projects αυτοματοποίησης & τυποποίησης Νομικών Υπηρεσιών για Δικηγορικά Γραφεία & Δικηγορικές Εταιρίες,
3. υπηρεσίες οργάνωσης & ανάπτυξης Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού
Τέλος, έχει διδάξει σε προγράμματα ΜΒΑ, σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Οικονομικής Διοίκησης, σε Diploma in Sales καθώς και σε πλήθος σεμιναρίων Οικονομικής, Διοικητικής και Λογιστικής κατεύθυνσης όπως συνοπτικά : Οικονομικά για μη Οικονομικούς, Budgeting – Οικονομικός Προγραμματισμός, Cash Flow - Ταμειακός Προγραμματισμός, Οικονομικά για προσωπικό και στελέχη πωλήσεων, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Βιομηχανική Κοστολόγηση & Κοστολόγηση Υπηρεσιών, Cost Cutting, Μηχανογραφημένη Λογιστική και Εμπορική Διαχείριση, Λογιστική Κόστους, Management Reporting, Αξιολόγηση Οικονομικών Καταστάσεων, Αποτελεσματικό  Μάνατζμεντ, Αποτελεσματική Επικοινωνία στους Χώρους Εργασίας, Διαδικασίες Λήψης Αποτελεσματικών Αποφάσεων, Σχεδιασμός - Προγραμματισμός & Διαχείριση Αλλαγών.
 

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή