Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΧΑΡΑ

Η Χαρά Παπαδάκου είναι Senior Manager στο τμήμα  Public Sector της Grant Thornton στην Ελλάδα και έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 24 ετών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Φιλοσοφία από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Κιέβου, Ουκρανία.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Χαρά έχει αποκτήσει μεγάλη εξειδίκευση  στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης και στρατηγικού σχεδιασμού, οργανωτικών και  αναδιαρθρωτικών σχεδίων  και διαχείρισης  έργων (PM).
Έχει διατελέσει επικεφαλής ομάδας εργασίας σε πλειάδα έργων χρηματοδοτούμενων μέσω ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακών Νόμων, Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής (JESSICA).
Γνωρίζει και χειρίζεται την αγγλική και τη ρωσική γλώσσα πολύ καλά

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή