Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ο Ελευθέριος Ερκέκογλου είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Ως εισηγητής, δραστηριοποιείται με διάφορα λογιστικά και φορολογικά σεμινάρια. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) και έχει τελειώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ινστιντούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με έπαινο. Έχει διατελέσει Φορολογικός Σύμβουλος πολύ μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και Οικονομικός Σύμβουλος σε εισηγμένη εταιρεία.

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή