Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΚΑΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο Δημήτρης Κάλλος είναι κάτοχος MBA (Nottingham Trent University U.K) και πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει μετεκπαιδευθεί σε Internal Audit, Business Process Reengineering (BPR)-Process Management & Regulation στην Ελλάδα, στις Η.Π.Α και στο Η.Β (London School of Economics & Political Science). Εργάσθηκε από το 1993 σε πολύ μεγάλες (Εμπορικές /Βιομηχανικές) Πολυεθνικές & Ελληνικές Επιχειρήσεις (>5.500 εργαζομένων), αναλαμβάνοντας θέσεις Business Administration Supervisor, Systems Manager & Group Business Process Manager.Σήμερα δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων & είναι Πιστοποιημένος Εισηγητής στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης (για περισσότερο από μια δεκαετία), σε μεμονωμένα σεμινάρια αλλά και σε Μεταπτυχιακά προγράμματα στην Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού & στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, σε θέματα σύγχρονου Management (Business Negotiations, Conflict Management, Crisis Management, Change Management & Business Process Management).

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή