Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΚΑΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο Δημήτρης Κάλλος είναι κάτοχος MBA (Nottingham Trent University U.K) και πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει μετεκπαιδευθεί σε Internal Audit, Business Process Reengineering (BPR)-Process Management & Regulation στην Ελλάδα, στις Η.Π.Α και στο Η.Β (London School of Economics & Political Science). Εργάσθηκε από το 1993 σε πολύ μεγάλες (Εμπορικές /Βιομηχανικές) Πολυεθνικές & Ελληνικές Επιχειρήσεις (>5.500 εργαζομένων), αναλαμβάνοντας θέσεις Business Administration Supervisor, Systems Manager & Group Business Process Manager.Σήμερα δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων & είναι Πιστοποιημένος Εισηγητής στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης (για περισσότερο από μια δεκαετία), σε μεμονωμένα σεμινάρια αλλά και σε Μεταπτυχιακά προγράμματα στην Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού & στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, σε θέματα σύγχρονου Management (Business Negotiations, Conflict Management, Crisis Management, Change Management & Business Process Management).

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή

προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας

Όλα τα σεμινάρια μπορούν να διεξαχθούν και ως ενδοεπιχειρησιακά στην εταιρεία σας σε διάρκεια και χρονικό διάστημα που επιλέγετε εσείς σε συνεννόηση με τον εκάστοτε εισηγητή.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2105198264.