Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας Grand Value Α.Ε., Πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με επαγγελματική εμπειρία πάνω στη λογιστική, ελεγκτική, διαδικασίες, κοστολόγηση, reporting αναδιαρθρώσεις και συμβουλευτική επιχειρήσεων.

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή