Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΖΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μηχανικός (ΒEng & MΕng) με μεταπτυχιακές σπουδές (PhD) σε διοίκηση ποιότητας και βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμβουλος επιχειρήσεων (2005-σήμερα) με ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα όπως ο σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης για την ποιότητα και το περιβάλλον, η ανάπτυξη συστημάτων Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας - CSR (EKE), η εκπαίδευση ενηλίκων, η εφαρμογή προσεγγίσεων Κοινωνικής Ευθύνης & Διαχείρισης Κρίσεων, τα συστήματα βιώσιμης ανάπτυξης και η ανάπτυξη προσεγγίσεων ΚΠΑ (CAF) σε ΟΤΑ.

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή