Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΔΙΑΜΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΑ

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα των Χρηματοοικονομικών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαθέτει εμπειρία στο κομμάτι της κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων, των ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing), και έχει ασχοληθεί με το πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών καθώς και με τον νέο Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή

προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας

Όλα τα σεμινάρια μπορούν να διεξαχθούν και ως ενδοεπιχειρησιακά στην εταιρεία σας σε διάρκεια και χρονικό διάστημα που επιλέγετε εσείς σε συνεννόηση με τον εκάστοτε εισηγητή.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2105198264.