Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο Βασίλης Τζώρτζης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ μετεκπαιδεύθηκε στη Μεγάλη Βρετανία στα Πανεπιστήμια Leicester, Durham και Heriot-Watt στους τομείς Business Analysis & Operational Research, management και Business Administration.
Έχει αναλάβει διοικητικούς ρόλους και υπευθυνότητες στην Οικονομική Διεύθυνση πολλών Ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων (Corporate Planner, Budget Controller, Senior Financial Analyst, Credit Manager, Country Treasurer, Chief Risk Officer κλπ.). Έχοντας 20ετή εμπειρία ως πιστοποιημένος εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων χρηματοοικονομικής διοίκησης, οικονομικού και στρατηγικού προγραμματισμού και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζει ως Επισκέπτης Καθηγητής πολλά management simulation games σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχει συνεργασθεί με πλήθος συμβουλευτικών οργανισμών και εκπαιδευτικών φορέων στην εκπόνηση κι υποβολή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενώ συμμετέχει σε διεθνείς ομάδες εργασίας σε προγράμματα ανασχεδιασμού διοικητικών διαδικασιών, υποστήριξης διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού και επαγγελματικών διαπραγματεύσεων.

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή