Υπό Αναστολή

Σύμβολο Όνομα Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελευτ. Πράξη
ΙΜΠΕ ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) x x
ΙΝΦΙΣ INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) x x
ΙΠΠΚ ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) x x
ΚΑΘΗΔ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) x x
ΚΕΡΑΛ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.E (ΚΟ) x x
ΛΑΝΕΤ ΛΑΝ-ΝΕΤ (KO) x x
ΜΕΣΟΧ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ (ΚΟ) x x
ΜΙΓΔΟ1 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) x x
ΜΙΓΔΟ2 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) x x
ΜΙΝΟΑΔ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) x x
ΜΛΣ M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) x x
ΜΠΟΚΑ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A. x x
ΜΠΟΠΑ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A. x x
ΝΑΥΤ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) x x
ΝΕΛ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε x x
ΝΕΩΡΣ ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. (ΚΟ) x x
ΟΛΚΑΤ OLYMPIC CATERING (ΚΟ) x x
ΟΛΚΑΤΔ OLYMPIC CATERING (ΚΟ) x x
ΠΗΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε (ΚΟ) x x
ΠΗΓΑΣΔ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) x x
ΡΙΝΤΕ RIDENCO (ΚΟ) x x
ΡΙΛΚΕ RILKEN (KΟ) x x
ΤΡΟΠ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) x x
ΣΙΕΝΣ SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) x x
ΤΗΛΕΤ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) x x
ΕΜΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) x x
ΓΤΕΔ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) x x
ΠΕΙΡΔ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) x x
ΒΙΒΕΡ VIVERE (ΚΟ) x x
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝ. ΑΕ x x
ΖΑΜΠΑ ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) x x
1 2