Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022
18:06
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., 100% μητρική εταιρεία της Alpha Group Jersey Limited («Alpha Gr
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., 100% μητρική εταιρεία της Alpha Group Jersey Limited («Alpha Group Jersey») ανακοινώνει ότι η Alpha Group Jersey αποφάσισε την αποπληρωμή του υπολειπόμενου ποσού της ...
17:34
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
      ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 04.02.2022
17:23
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 Γνωστοποίηση Συναλλαγών   Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί τα εξής : Ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας (Εκτελεστικό Μέλος) Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Υπόχρεο ...
17:20
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006
Κορωπί, 14/1/2022 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και ύστερα από την υποβολή της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης από την εταιρεία «ΕΜ. ΚΑΡ. ...
16:54
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - Δημοσιοποίηση Συγκεντρωτικής Κατάστασης Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την 31/12/2021
Η Εταιρία ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α, στο πλαίσιο οικείας κανονιστικής απόφασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ως εκδότης που έχει εισηγμένους τίτλους στη μη ρυθμιζόμενη/ οργανωμένη αγορά του ΧΑΚ, δημοσιοποιεί, προς ενημέρωση του ...
16:03
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Αγορά Ιδίων Μετοχών 10.01.2022-13.01.2022
    Κορωπί, 14/01/2022   INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Σύμβολο X.A.: ΛΥΚ)   H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού ...
15:43
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
Βλέπετε συνημμένα την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
10:46
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - Αλλαγή επωνυμίας - Διακριτικού τίτλου της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Αλλαγή επωνυμίας - Διακριτικού τίτλου της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» στο Χρηματιστήριο ΑθηνώνΑλλαγή επωνυμίας - διακριτικού τίτλου της Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ στο ΧΑ
09:42
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών
Αγορά ιδίων μετοχώνΑγορά ιδίων μετοχών