Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019
20:18
COCA-COLA HBC A.G. - Completion of the acquisition of Lurisia
FOR IMMEDIATE RELEASE   Completion of the acquisition of Lurisia     Zug, Switzerland – 6 December 2019 – Following its announcement on 18 September 2019, Coca-Cola HBC AG (“Coca-Cola ...
20:02
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 30/05/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο ...
19:45
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Νέα οργανωτική δομή Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών
Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (ATHEX) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε η νέα οργανωτική δομή του Ομίλου που θα τεθεί σε ...
18:04
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (Ν.3556/2007)
Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, γνωστοποιείται ότι ο κ. Φέσσας Θεόδωρος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., προέβη σε ...
17:33
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ» ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό την αποχώρηση του Γενικού Οικονομικού Δ/ντή κ. Ελισσαίου Ευστράτιου.   Τη θέση της Οικονομικής Διευθύντριας της Εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ» ...
17:27
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - Ανακοίνωση για παραγραφή μερίσματος
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.B.E.E.» (εφεξής ως «Εταιρεία»), ενημερώνει τους ...
17:17
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έγκριση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος κατ' αρ. 99 επ. ν. 4548/2018 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» (η «Εταιρία»), ανακοινώνει ...