Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021
13:45
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ   «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000 ΑΡ. ΜΑΕ 17099/006/Β/88/0029   ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα ...
12:50
SPACE HELLAS Α.Ε. - Ίδρυση εταιρείας με την επωνυμία Epsilon SingularLogic
Ίδρυση εταιρείας με την επωνυμία Epsilon SingularLogicΊδρυση εταιρείας με την επωνυμία Epsilon SingularLogic
11:45
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η Τράπεζα OPTIMA BANK A.E. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:   ...
11:18
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την περίοδο από 18/01/2021-21/01/2021, αγόρασε συνολικά 17.185 ίδιες μετοχές, σύμφωνα με ...
11:07
Intralot: Παράταση έως 1/2 για προσχώρηση στη συμφωνία lock-up

Η Intralot, σε συνέχεια της σύναψης σύμβασης δέσμευσης “lock-up” με μία “ad hoc” ομάδα ομολογιούχων η οποία κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 75% των ομολογιών τύπου Senior Unsecured Notes 250 εκατ. ευρώ και λήξεως το 2021, ανακοίνωσε παράταση στη δυνατότητα προσχώρησης στη συμφωνία lock-up.

10:56
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - Αγορά ιδίων μετοχών (21/1/2021)
Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση ...
10:44
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - Αγορά ιδίων μετοχών (20/1/2021)
Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση ...
10:09
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Εισαγωγή Μετοχών από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών
Ανακοίνωση για Εισαγωγή Μετοχών από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option Plan)Fourlis - Εισαγωγή Νέων Μετοχών από ΑΜΚ μετά από άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών