Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019
20:40
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007
  Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που ...
20:24
PROFILE A.E.B.E. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας
  Η εταιρεία PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ («Εταιρεία»), ανακοινώνει, με βάση τα άρθρα 3 (ιστ , ββ) & 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση της ΕΚ 1/434/3.7.2007 (άρθρο ...
19:49
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΔ 82/1996
14 Ιουνίου 2019 Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» ...
19:48
ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - Ανακοίνωση
Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 18/06/2019 είναι 21.4266
16:59
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2018
Παιανία, 14 Ιουνίου 2019 - Η Εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας η ετήσια ενημέρωση ...
16:59
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και με διακριτικό τίτλο OPTRONICS TECHNOLOGIES ...