Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
18:44
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής συμμετοχής σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, σε συνέχεια της από 23 Αυγούστου 2019 γνωστοποίησης περί σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου που έλαβε ...
18:43
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - Ανακοίνωση καταχώρησης της Titan Cement International S.A. ως κατόχου κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤ
Ανακοίνωση καταχώρησης της Titan Cement International SA ως κατόχου κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ Σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 6 του Ν. 3461/2006, η  Α.Ε. ...
17:39
EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»   ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ...
17:37
EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
17:27
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. 341201000   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ...
15:51
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Η Εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της Ε.Κ. 1/434/3.7.2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014, ανακοινώνει ότι ...
15:44
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο
Σύμφωνα με το Ν.3556/2007, η Quality & Reliability AE γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από τον κο John Arthur Bray Croker την 23η Αυγούστου 2019, ο κος ...
15:41
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Συναλλαγές της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:     ...
15:16
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 100 Ν.4548/18
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρεύουσας στον Άλιμο Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 123800107000 ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 2 του ...
14:54