Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019
10:33
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών
Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών     Αθήνα, 14 Αυγούστου 2019 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων ...
10:14
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 [14.08.2019]
Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 [14.08.2019]Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου Ν.3556/2007
10:13
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών   Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 10.9.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της ...
09:22
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο ...
Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019
18:33
UNIBIOS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ: Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΠΛΗΡΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤ
Πλήρης κάλυψη : Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων   Η  εταιρία «UNIBIOS Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών » γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η ...
18:31
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 Πώληση Ιδίων μετοχών Η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, της από 12.08.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, των από 12.08.2019 και ...
17:29
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 – (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 7702/06/Β/86/128) Έδρα: Καλλιθέα   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»   Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού ...
17:27
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ LUKSJA ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
Παρακαλώ δείτε το συνημμένο.Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ LUKSJA ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
17:17
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019     Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών (η Εταιρία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ...
14:34
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2019 Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ανακοινώνει ότι το οικονομικό ημερολόγιο του έτους 2019, τροποποιείται ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η ...