Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2019
17:08
ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 08.10.2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ο κος Νικόλαος Τζανέτος αναλαμβάνει ...
16:40
CORAL A.E. - Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)
Η CORAL AE,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι στις 08/10/2019 προέβη σε αγορά 15 ομολογιών εκδόσεως CORAL ΑΕ ...
15:39
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας     Αθήνα, 9 Οκτώβρη 2019 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι o κ. Στέφανος Θεοχαρόπουλος, Chief Officer ...
14:44
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Επισυνάπτεται ανακοίνωση2019.10.09_Ανακοίνωση Έγκρισης και Διάθεσης Πληροφοριακού Δελτίου
12:04
ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 08.10.2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ο κος Νικόλαος Παπαδόπουλος ...
11:57
ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
  Η εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 08.10.2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ορίσθηκε νέο μέλος αυτού ...
11:37
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η Τράπεζα OPTIMA BANK A.E. (πρώην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε.) την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις ...
10:57
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Ημερομηνία ανακοίνωσης βασικών μεγεθών Εννεαμήνου 2019
Κηφισιά, 9 Οκτωβρίου 2019   Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. θα ανακοινώσει βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη Εννεαμήνου 2019, την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου ...
10:13
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Η εταιρία MLS πληροφορική Α.Ε με την παρούσα  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ...
10:01
PROFILE A.E.B.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης ...