Ομόλογα

Σύμβολο Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
Εταιρικά ομόλογα
CMPB - 25052021 - 5Χ- 1.000,00 x x
LAMDADEVELΟ-210720-7Χ-1000,00 x x
ΑΡΑΙΓΟ-120319-7Χ-1.000,00 x x
ΑΤΤΙΚΑΟ-260719-5Χ-1.000,00 x x
ΒΚΑΙΦΟ -260618-5Χ- 1,000.00 x x
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ-030720-7Χ-1.000,00 x x
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ-040418-7Χ-1.000,00 x x
ΚΟΡΑΛΟ-110518-5Χ-1.000,00 x x
ΜΟΗΟ-230321-7Χ-1.000,00 x x
ΟΠΑΠΟ-271020-7Χ-1.000,00 x x
ΠΡΟΝΤΕΑ - 200721 - 7Χ-1.000,00 x x
ΤΕΝΕΡΓΧΟ -221019-7Χ-1.000,00 x x
ΧΑΟΥΣΜΟ-041016-05Χ-1.00 x x
ΟΜΟΛΟΓΑ ENAX
ΜΛΣΟ-25072019-5Χ-1.000,00 x x
ΜΛΣΟ-310817-5Χ-1,00 x x
ΔΕΛΤΕΧΟ-221217-7Χ-1.000,00 x x
ΜΛΣΟ-110716-4Χ-10.000,00 x x
Κρατικά ομόλογα
ΕΔ-010817-05Χ-1000,00 x x
ΕΔ-040220-15Χ-1000,00 x x
ΕΔ-050219-05Χ-1000.00 x x
ΕΔ-050221-10Χ-1000,00 x x
ΕΔ-090312-11Χ-1.00 x x
ΕΔ-090312-12Χ-1.00 x x
ΕΔ-090312-13Χ-1.00 x x
ΕΔ-090312-14Χ-1.00 x x
ΕΔ-090312-15Χ-1.00 x x
ΕΔ-090312-16Χ-1.00 x x
ΕΔ-090312-17Χ-1.00 x x
ΕΔ-090312-18Χ-1.00 x x
ΕΔ-090312-19Χ-1.00 x x
ΕΔ-090312-20Χ-1.00 x x
ΕΔ-090312-21Χ-1.00 x x
ΕΔ-090312-22Χ-1.00 x x
ΕΔ-090312-23Χ-1.00 x x
ΕΔ-090312-24Χ-1.00 x x
ΕΔ-090312-25Χ-1.00 x x
ΕΔ-090312-26Χ-1.00 x x
ΕΔ-090312-27Χ-1.00 x x
ΕΔ-090312-28Χ-1.00 x x
ΕΔ-090312-29Χ-1.00 x x
ΕΔ-090312-30Χ-1.00 x x
ΕΔ-100921-52Ε-1000,00 x x
ΕΔ-110621-52Ε-1000,00 x x
ΕΔ-111220-52Ε-1000,00 x x
ΕΔ-120319-10Χ-1000,00 x x
ΕΔ-120321-52Ε-1000,00 x x
ΕΔ-120521-05Χ-1000,00 x x
ΕΔ-150218-07Χ-1000,00 x x
ΕΔ-150219-04Χ-1000.00 x x
ΕΔ-150219-06Χ-1000.00 x x
ΕΔ-150219-07Χ-1000.00 x x
ΕΔ-180620-10Χ-1000,00 x x
ΕΔ-210120-30Χ-1000,00 x x
ΕΔ-220420-7Χ-1000,00 x x
ΕΔ-230719-07Χ-1000,00 x x
ΕΔ-240321-30Χ-1000,00 x x
ΟΕΔ-ΣΤΘ-300123-05Χ-3,500-1,00 x x
ΟΕΔ-ΣΤΘ-300128-10Χ-3,750-1,00 x x
ΟΕΔ-ΣΤΘ-300133-15Χ-3,900-1,00 x x
ΟΕΔ-ΣΤΘ-300137-19Χ-4,000-1,00 x x
ΟΕΔ-ΣΤΘ-300142-24Χ-4,200-1,00 x x
1