Δείκτες ΧΑ

Σύμβολο Όνομα Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Ώρα
FTSEB
FTSEM
ΔΑΣ
ΔΒΠ
FTSEA
ΔΕΜ
ΔΚΥ
ΔΚΩ
ΔΠΥ
ΔΤΑ
ΔΤΧ
ΔΤΛ
ΔΤΡ
ΔΤΠ
ΔΥΓ
ΔΧΥ
FTSEMSFW
ΔΠΟ
ΔΠΠ
ΔΑΠ
ΔΠΑ
FTSE
FTSE
FTSEGTI
ΓΔ
ΓΔ
ASI
ASIP
FTSED
HCBPI
HELMSI
HCBTRI
ΣΑΓΔ