Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
17:06:30 ΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 15,440 40.306 622.324,640 0,01 15,6800 +2,28%
16:06:36 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ 1,081 250.000 270.250,000 0,02 1,0910 +4,90%
14:58:06 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ 1,085 200.000 217.000,000 0,02 1,0910 +4,90%
14:23:26 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ 1,084 200.000 216.800,000 0,02 1,0910 +4,90%
14:03:44 ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 17,200 57.171 983.341,200 0,05 17,4000 +3,88%
13:36:54 ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. (ΚΟ) 13,720 19.665 269.803,800 0,01 13,6400 -0,44%
11:54:13 ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 14,840 25.000 371.000,000 0,02 14,9400 +2,33%
11:11:47 ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 14,800 25.000 370.000,000 0,02 14,9400 +2,33%
11:05:42 ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS (Κ.Ο) 0,870 915.609 796.762,952 0,02 0,8900 +3,97%
10:47:10 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ 1,068 300.000 320.400,000 0,02 1,0910 +4,90%