Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
16:41:28 ΑΔΜΗΕ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 2,270 1.000 2.270,000 0,00 2,1500 -2,71%
12:46:17 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 9,460 75.000 709.500,000 0,02 9,3700 -0,85%