Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
16:57:54 ΑΛΦΑ ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΕ 1,118 500.000 559.000,000 0,02 1,1050 -0,32%
14:16:23 ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 11,520 42.854 493.678,080 0,04 11,5800 -1,86%
13:43:39 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ 1,350 500.000 675.000,000 0,04 1,3670 -0,22%
13:03:01 ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. (ΚΟ) 14,070 42.562 598.847,340 0,03 14,2000 +0,71%
12:40:57 ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS (Κ.Ο) 0,826 3.000.000 2.478.000,000 0,08 0,8206 -1,84%
12:32:46 ΕΧΑΕ ΕΛ/ΚΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ- ΧΑ Α.Ε ΣΥΜ/ΧΩΝ 3,625 59.474 215.593,250 0,10 3,5800 -1,38%
11:42:40 ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. (ΚΟ) 14,180 80.000 1.134.400,000 0,06 14,2000 +0,71%
10:32:08 ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS (Κ.Ο) 0,829 762.211 632.025,361 0,02 0,8206 -1,84%