Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
13:55:13 TITC TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A 14,290 18.500 264.357,600 0,02 14,5800