Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
16:34:41 ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 15,800 7.000 110.600,000 0,00 15,6100 -0,32%
14:37:25 ΑΛΦΑ ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΕ 1,258 486.600 612.142,800 0,02 1,2555 -0,36%
12:37:34 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ 1,420 231.360 328.531,200 0,02 1,4270 +1,21%
12:22:12 ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) 15,030 30.000 450.900,000 0,03 15,2700 +2,48%
12:21:20 ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) 15,030 45.000 676.350,000 0,04 15,2700 +2,48%
12:08:37 ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 15,646 14.226 222.582,841 0,01 15,6100 -0,32%
10:30:39 ΑΛΦΑ ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΕ 1,260 1.532.079 1.930.419,540 0,07 1,2555 -0,36%