Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
13:27:55 ΒΙΟ VIOHALCO SA/NY 3,841 337 1.294,552 0,00 3,8950 -0,26%
13:04:34 ΕΤΕ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ 3,059 1.000.000 3.059.000,000 0,11 3,0440 +0,53%
12:44:37 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 11,660 100.000 1.166.000,000 0,03 11,6600 +1,04%
12:42:06 ΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 13,875 27.490 381.423,750 0,01 13,8800 +1,17%
10:59:51 ΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 13,800 786.000 10.846.800,000 0,16 13,8800 +1,17%