Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
16:56:00 ΑΛΜΥ ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΑΕ 0,630 5.617 3.538,710 0,03 0,6000 -2,91%
15:21:13 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 7,098 573.512 4.070.501,420 0,17 6,9300 -2,05%
13:48:06 ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) 10,930 50.000 546.500,000 0,05 11,1800 -1,06%
13:43:51 ΕΕΕ COCA-COLA HBC AG 19,575 882 17.265,150 0,00 18,0050 -6,22%
13:39:20 ΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 11,340 207.824 2.356.724,160 0,04 11,1500 -7,08%