Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
17:13:29 ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,670 500.000 835.000,000 0,03 1,6700 -0,89%
11:57:09 ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) 10,000 50.000 500.000,000 0,03 9,9950 -0,74%