Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
16:48:27 ΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 13,355 141.856 1.894.486,880 0,03 13,2800 -1,41%
16:20:49 ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 7,280 50.000 364.000,000 0,03 7,2500 +0,28%
16:20:27 ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 7,280 50.000 364.000,000 0,03 7,2500 +0,28%
16:20:08 ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 7,280 100.000 728.000,000 0,06 7,2500 +0,28%
16:19:39 ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 7,280 100.000 728.000,000 0,06 7,2500 +0,28%
16:19:14 ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 7,280 100.000 728.000,000 0,06 7,2500 +0,28%
16:15:23 ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 7,280 100.000 728.000,000 0,06 7,2500 +0,28%
16:06:38 ΛΑΜΔΑΔ LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 0,713 605.446 431.682,998 1,36 0,6250 -2,34%
15:47:49 ΕΕΕ COCA-COLA HBC AG 30,910 173 5.347,430 0,00 29,4500 +0,34%
15:44:02 ΛΑΜΔΑΔ LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 0,777 400.000 310.800,000 0,90 0,6250 -2,34%
11:17:38 ΦΡΛΚ FOURLIS Α.Ε. (ΚΟ) 5,510 211.500 1.165.365,000 0,41 5,5300
11:07:46 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 10,950 70.000 766.500,000 0,02 11,0000 -0,18%