Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
16:04:17 ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε 0,874 1.000.000 874.000,000 0,03 0,8800 +1,15%
15:46:44 ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε 0,876 400.000 350.400,000 0,01 0,8800 +1,15%
15:37:38 ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε 0,877 1.053.230 923.682,710 0,03 0,8800 +1,15%
14:27:11 ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε 0,875 500.000 437.500,000 0,01 0,8800 +1,15%
13:33:47 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 9,885 85.000 840.225,000 0,03 9,8800 -0,20%
12:27:51 ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. (ΚΟ) 17,250 40.000 690.000,000 0,03 17,4800 +1,16%
12:23:05 ΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 13,430 65.000 872.950,000 0,01 13,5300 +0,22%