Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
17:06:25 ΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 13,225 32.208 425.950,800 0,01 13,3100 +0,53%
17:04:56 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 8,595 153.942 1.323.131,490 0,05 8,5850 -0,17%
14:53:42 ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS (Κ.Ο) 0,462 2.695.190 1.245.177,780 0,07 0,4620 -2,57%
14:08:17 ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) 10,500 78.691 826.255,500 0,07 10,5700 +6,07%
11:47:41 ΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 13,210 50.000 660.500,000 0,01 13,3100 +0,53%