Κεφαλαιοποιήσεις XAK

Σύμβολο Όνομα Κεφαλαιοποίηση
ΤΡΚΗ Bank of Cyprus Holdings Plc(ΚΟ 479.664.928
ΕΛΗΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜ.ΕΤ.ΛΤΔ 350.058.835
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΤΔ 198.543.214
ΛΟΤΖ ΛΟΤΖΙΚΟΜ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 133.343.280
ΛΙΝΑ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ (ΧΟΛΤΙΝΓΚΣ) ΛΤΔ 98.000.000
ΔΗΕΠ DEMETRA HOLDINGS PLC 78.400.000
ΚΕΤΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΔΗΜ ΛΤΔ 69.493.496
ΣΑΛΑ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) LTD 69.040.069
ΑΤΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΣΦΑΛ. ΕΤ ΔΗΜ ΛΤΔ 68.151.424
ΚΕΟ ΚΕΟ Δ. Ε. ΛΤΔ 56.945.596
ΛΟΥΗ LOUIS PLC 33.850.194
ΦΡΟΥ ΑΛΚΗΣ Χ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΤΔ 31.042.260
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC CO LTD 29.574.817
ΠΑΝΔ ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 28.649.376
ΑΜΑΘ ΑΜΑΘΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 24.316.519
ΤΣΟΚ Α.ΤΣΟΚΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΤΔ 22.608.000
ΓΟΥΛ WOOLWORTH CYPRUS PROPERT. PLC 21.393.546
ΛΟΞΕ ΛΟΡΔΟΣ ΧΟΤΕΛΣ (ΧΟΛΝΤΙΓΚΣ) ΛΤΔ 20.480.357
ΣΙΤΟ C.C.C. TOURIST ENTERPRISES LTD 19.695.194
ΝΕΤΙΝ NET INFO Plc (ΚΟ με ΔΨ_Κ) 15.641.217
ΣΤΣΔ CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 14.453.503
ΙΝΕΠ ΙΝΤΕΡΦΑΝΤ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ PLC 13.084.076
ΚΩΝΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS LTD 10.125.000
ΜΑΠΑ ΜΑΛΛΟΥΠΠΑΣ & ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΤΔ 10.024.921
ΜΠΛΕ ΜΠΛΟΥ ΑΙΛΑΝΤ Δ. Ε. ΛΤΔ 9.262.693
ΝΤΟΔ DOME INVESTMENTS PUBLIC CO.LTD 6.900.000
ΜΙΝΕ ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ 6.890.584
ΚΥΘΡ Κ. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΧΟΛΤΙΓΚΣ ΛΤΔ 5.645.850
ΕΛΛΗ ELLINAS FINANCE PUBLIC CO LTD 5.600.000
ΚΑΕΠ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜ ΕΤ ΛΤΔ 5.500.000
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC 5.250.000
ΛΕΠΤ LEPTOS CALYPSO HOTELS LTD 4.880.798
ΤΚΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ-ΚΕΦΑΛ. 4.639.099
ΛΟΡΔ Lordos United Public Ltd 4.598.796
ΑΓΡΟ ΕΤ ΑΝΑΠΤ ΑΓΡΟΥ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΤΔ 3.590.215
ΚΟΣΑ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤ. ΛΤΔ 3.050.112
ΛΕΠΕ LCP HOLDINGS & INVEST. PUB LTD 2.424.466
ΤΕΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ-ΕΙΣΟΔΗΜ 2.319.550
ΔΒΚΔ ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 1.927.537
ΚΛΑΡ ΚΛΑΡΙΤΖ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 1.838.770
ΡΟΛΑ ROLANDOS ENTERPRISES LTD 1.760.416
ΜΙΤΣ ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.722.000
ΑΚΕΠ ACTIBOND GROWTH FUND PUB LTD 1.402.309
ΚΕΑΕ CPI HOLDINGS PUBLIC LTD 987.334
ΣΛΕΠ ΣΙ ΕΛ ΑΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜ. ΛΤΔ 864.423
ΦΙΛΟ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 778.387
ΤΟΕΠ ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 724.500
ΝΤΙΑ ΝΤΙΣΠΛΕΥ ΑΡΤ Δ.Ε. ΛΤΔ 709.089
ΤΟΚΙ ΤΟΠ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΑΒΕΛ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 683.873
ΓΙΕΠ ΓΙΟΥΝΙΓΚΡΟΟΥΘ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ 484.843
1 2