Συμβολο Tιμή Διαφ%
EDOW
E1X
TMS1
SX5E
SXXE
SX5P
SXXP
UKX
MCX
ASX
Συμβολο Tιμή Διαφ%
AXX
DAX
MDAX
TDXP
SDXP
HDAX
PX1
PX4
AEX
AMX
Συμβολο Tιμή Διαφ%
BEL20
ATXEUR
BUX
FTSEMIB
INDI
IEOI
OMXC20
OMXTGI
OMXHPI
OMXSPI
Συμβολο Tιμή Διαφ%
OMXS30
OSEAX
SMI
PSI20
WIG20
WIG30
OMXRGI
OMXVGI
SAX
OMXIPI