Συμβολο Tιμή
USDANG
USDHTG
USDXCD
Συμβολο Tιμή
USDBSD
USDKYD
USDJMD
Συμβολο Tιμή
USDTTD
USDBBD
USDDOP
Συμβολο Tιμή
USDAWG