Συμβολο Tιμή Διαφ%
XAGEURFIX
XAGGBPFIX
XAGUSDFIX
Συμβολο Tιμή Διαφ%
XPDUSDFIX
XPDEURFIX
XPDGBPFIX
Συμβολο Tιμή Διαφ%
XPTEURFIX
XPTGBPFIX
XPTUSDFIX
Συμβολο Tιμή Διαφ%
XAUEURFIX
XAUGBPFIX
XAUUSDFIX