Συμβολο Tιμή Διαφ%
XAGEURFIX
XAGGBPFIX
XAGUSDFIX
XAGUSD
Συμβολο Tιμή Διαφ%
XPDUSDFIX
XPDEURFIX
XPDGBPFIX
XPDUSD
Συμβολο Tιμή Διαφ%
XPTEURFIX
XPTGBPFIX
XPTUSDFIX
XPTUSD
Συμβολο Tιμή Διαφ%
XAUEURFIX
XAUGBPFIX
XAUUSDFIX
XAUUSD