Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑΚ

,
Ώρα Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %ΜετοχώνΤρέχουσα Τιμή Διαφ.%
12:06:00 ACTIBOND GROWTH FUND PUB LTD 0,0200 1800000 36000,0000 3,08 0,0230